สวรรค์บนดิน เช็คอินบนดอยเต่า

อำเภอดอยเต่า จัดประเพณีแขวนโคมที่พุทธสถานดอยกิ่วแลเป็นปีแรก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า นำร่องในการจัดงานในครั้งนี้  การแขวนโคมนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อใช้ประดับตกแต่งและให้แสงสว่างตามบ้านเรือน ทางเดิน ซึ่งในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้า ในทางความเชื่อเกี่ยวกับการถวายโคม จะทำกันเมื่อหลังออกพรรษา ก่อนเทศกาลยี่เป็ง หรืองานลอยกระทง เพื่อบูชาไฟ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือ เสมือนให้ไฟช่วยนำทางสว่างและให้โคมช่วยป้องกันมิให้ไฟในโคมนั้นดับ เปรียบดั่งมีสิ่งคุ้มครองผู้แขวนบูชานั่นเอง ท่านที่สนใจสามารถแวะมาแขวนโคม สวรรค์บนดิน เช็คอินบนดอย ได้ที่ พุทธอุทยาน อนุสาวรีย์ครูบาอภิชัยขาวปี วัดดอยกิ่วแล ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562

รูปการแขวนโคมในงานสวรรค์บนดิน เช็คอินดอยเต่า ณ พุทธสถานดอยกิ่วแล อำเภอดอยเต่า
รูปการแขวนโคมในงานสวรรค์บนดิน เช็คอินดอยเต่า ณ พุทธสถานดอยกิ่วแล อำเภอดอยเต่า

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต