ครูดอยเต่ารับรางวัลเหรียญทอง OBEC Awards ระดับชาติ

เยี่ยมยอด

เช้าวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ดร.วิทยา พัฒนาดา ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม กล่าวว่า นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล ครูชำนาญการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS ) เหรียญทองระดับชาติ ประจำปี 2562 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ก็ขอแสดงความยินดีและขอบใจครูอภิวิชญ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต