ผอ.ดอยเต่ามอบหนังสือตำนานดอยเต่าผู้ใจบุญ

เช้าวันที่ 17 ส.ค.63 ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 63 นี้จะเกษียณอายุราชการ

ในฐานะที่เคยเป็นครูที่นี่จำนวน  15 ปี(2529-2544) และเป็นผอ.ร.ร.จำนวน 6 ปี (2557-2563) ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยมายาวนานถึง 21 ปี จึงมีความผูกพันธ์กับที่แห่งนี้ ดังนั้นก่อนเกษียณอายุราชการจึง สร้างโดมและทางเดินไว้เพื่อเป็นมุทิตานุสรณ์ ให้ลูกหลานคนดอยเต่าที่มาเรียนที่นี่ได้หลบแดดหลบฝน ถ้าทำคนเดียวก็ได้บุญคนเดียวเพราะการทำบุญทางเดินได้กุศลแรง จึงได้เชิญชวนผู้ใจบุญ และลูกศิษย์ทั้งหลายร่วมอนุโมทนาบุญมาในโอกาสนี้ และผู้ที่ร่วมทำบุญทุกคนจะได้รับหนังสือเล่าขานตำนานดอยเต่า คนละ1เล่มไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมรวบรวมประวัติศาสตร์เมืองดอยเต่าไว้ โดยปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหลังจากเคยพิมพ์แล้วครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ร่วมสมทบทุนทำบุญ ธนาคารออมสิน  สาขาดอยเต่า  เลขบัญชี 020325081147 ชื่อบัญชี โครงการสร้างโดมทางเดินเพื่อการศึกษาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต