เด็กดอยเต่าเจ๋งรองชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

เด็กดอยเต่ารองชนะเลิศถ่วยพระราชทาน
เช้าวันที่ 10 ก.ย.63 ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 เชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนดอยวิทยาคม ได้ส่งโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ส่งโครงงานเข้าประกวด 1 โครงงาน ชื่อ “ตู้ตากปลาท้าฝน” เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขันปรากฎว่านักเรียนจากโรงเรียดอยเต่าวิทยาคม ระดับชั้น ม.3 คือ ดญ.ธัญพิชชา วังสิงห์ เด็กหญิงรุจิรา ตาคำ และเด็กหญิงจตุรพร คำมะนาง โดยมี น.ส.ประภาศรี ปาลี เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ1 มาครอง ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคมกล่าวต่อไปว่า รางวัลนี้ เป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประชาชนคนดอยเต่า ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก ขอขอบใจนักเรียนและครูที่ตั้งใจทำงาน ถึงแม้พวกเราจะเป็นโรงเรียนรอบนอกแต่คุณภาพการศึกษาก็ไม่เป็นสองรองใคร ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคมกล่าว

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต