ดอยเต่าฯรับรางวัลการเงิน-พัสดุโปร่งใส

เช้าวันที่ 15 ก.ย. 63 ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม เปิดเผยว่า เมื่อ ที่ 1-2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผอ.เพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.34 ได้เข้ามาตรวจสอบการดำเนินการ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบราชการ ผลการดำเนินการของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในรอบปีที่ผ่านมามีผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก และเป็น ลำดับที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.34 ต้องขอบคุณทีมงานการเงินบัญชีพัสดุที่เข้มแข็งของดอยเต่าวิทยาคม ทุกๆคนที่สร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรครับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต