นร.ดอยเต่าชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์

นักเรียนดอยเต่า ชนะเลิศถ่วยพระราชทาน
เช้าวันที่ 17 ก.ย.63 ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 เชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนดอยวิทยาคม ได้ส่งโครงงานคณิตศาสตร์

ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 63 จัดโดยมหาวิทยาลัย ราชภัฎลำปาง ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 63 ที่ผ่านมา

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ส่งโครงงานเข้าประกวด 1 โครงงาน ชื่อ “ตู้ตากปลาท้าฝน” เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขันปรากฎว่านักเรียนจากโรงเรียดอยเต่าวิทยาคม ระดับชั้น ม.3 คือ ดญ.ธัญพิชชา วังสิงห์ เด็กหญิงรุจิรา ตาคำ และเด็กหญิงจตุรพร คำมะนาง โดยมี น.ส.ประภาศรี ปาลี เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ1 มาครองได้สำเร็จ ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคมกล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมพึ่งไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รางวัลที่ได้แสดงถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมที่สูงขึ้นเท่าเทียมกับโรงเรียนเด่นโรงเรียนดังโรงเรียนแข่งขันสูง เป็นรางวัลที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประชาชนคนดอยเต่า ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากในปีการศึกษา 63 ขอขอบใจนักเรียนและครูที่ตั้งใจทำงาน ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนชายขอบ แต่คุณภาพการศึกษาก็ไม่เป็นสองรองใคร ขอให้ผู้ปกครอง มั่นใจ สบายใจได้ ท่านส่งลูกเรียนที่นี่ประหยัดเงินทอง ได้ความรัก ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันนี้ความรู้มีอยู่มากมาย ทุกหนทุกแห่ง ผู้เรียนสามารถสืบค้นด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคมกล่าว

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต