ดอยเต่ารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน

พี่น้องชาวดอยเต่าครับ ระหว่าง วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2562 ปกครองอำเภอดอยเต่า เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร
ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักทะเบียนอำเภอดอยเต่า รีบไปสมัครนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านเอง อย่าลืม เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะครับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต