กีฬาสียุค covid-19 ดอยเต่าวิทยาคม

เช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดรวิทยาพัฒนเมธาดาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 5 สีได้แก่สีม่วง สีเหลือง สีส้ม สีฟ้า และ สีเขียว ณ สนามโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กิจกรรมมี การแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้าน กรีฑาสากลและ การเดินขบวนของกองเชียร์และนักกีฬาแต่ละสี ในการเดินขบวนพาเหรด แต่ละสีมีขบวนรณรงค์การป้องกันโรคโควิด 19 และให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 โดยนำวิธีป้องกันมาผสมกับคำศัพท์วัยรุ่นเพื่อให้เข้าใจง่าย ได้อย่างถูกต้อง แสดงถึงเยาวชนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีความรู้และเข้าใจในวิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 และได้ให้ความสำคญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 เป็นอย่างดี

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต