ดอยเต่าแจ้งหยุดเรียนป้องกันโควิด19

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ช่วงนี้ระบาดใกล้พื้นที่อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนต่างๆ ในอำเภอดอยเต่าจึงหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ โดยมีโรงเรียนนำร่องดังนี้ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง และโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้แจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบผ่านทางครูที่ปรึกษา

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต