นายอำเภอดอยเต่าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

บ่ายวันที่ 10 มค 64 นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านโควิด19 หมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า ซึ่งตั้งขึ้นโดยไม่ได้ใช้งบของทางราชการ เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด 19 รอบสองหลังมีการระบาดในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีกำหนดตั้งจุดตรวจ / จุดคัดกรอง จนถึงวันที่ 20 มค 64

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต