ครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทัล

วันนี้ 16 มกราคม เป็นวันครู ขอกราบคารวะและระลึกถึงคุณครูทุกท่านด้วยความเคารพและซาบซึ้งในความเมตตาที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้จนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณครูทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกศิษย์ตลอดไป

ปีนี้ขอชื่นชมครูทุก ๆ ท่าน ที่ทำงานอย่างหนักท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงต้องทำหน้าที่เป็นพ่อแม่คนที่สองดูแลลูกศิษย์ให้มีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โควิด19 ทำให้ระบบการศึกษาได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้ครูต้องทำงานอย่างหนัก ขอให้ครูมีความสุขกับการทำงาน เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนทุกคน วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เป็นวิชาชีพที่น่ายกย่อง เพราะผู้ที่ประกอบอาชีพในทุกสาขาอาชีพ ล้วนแต่เรียนรู้และได้รับการสั่งสอนจากครู ปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวได้ปรับรูปแบบการจัดงานวันครูในรูปแบบออนไลน์แทน ขอให้ครูทุกท่านมีความสุขนะครับ

ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต