นายดอยเต่าเยี่ยมสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นวันแรก

นายอำเภอลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ในการรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นวันแรก กกต.ท้องถิ่น ผอ.การเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าเดื่อ- มืดกาให้การต้อนรับ
8 กุมภาพันธ์ 2564 : เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลท่าเดื่อ -มืดกา นายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยในการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา โดยมี นางสุภารัตน์ จิตตเขตต์ ผอ.กตต.ประจำเทศบาลตำบลดอยเต่า-มืดกา ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ประธาน กตต.,นายอุดม แดง ติ๊บ และนายชูชาติ โพสาลี กกต.ประจำเทศบาลตำบลท่าเดื่อ- มืดกา พร้อมเจ้าหน้าให้การต้อนรับ ในการสมัครวันแรกนี้ มีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน คือ 1.นายพิภพ จาเรือน และมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต1 จำนวน 7 คน เขต 2 จำนวน 7 คน ซึ่งการรับสมัครนายกและสมาชิกสภาจะรับสมัคร จากวันที่ 8/2/2564 ไปถึงวันที่ 12/2/2564 และมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 มีนาคม 2564

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต