ดอยเต่าอบรมกปน.เทศบาล

เช้าวันที่ 23 มีนาคม 64 นายภควัต ขันทหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธาน การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน. ) เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย บ้านแปลง 3, บ้านแปลง5 และบ้านแปลง 8 โดยมีดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ประธานกกต.ท้องถิ่น ,กกต.ท้องถิ่น และนางศุภารัตน์ จิตเขตต์ ผอ.การเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแปลง 5 วิทยากรให้ความรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานปลัดอบต. ในอำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ กิจกรรมมีการให้ความรู้ประกอบการสาธิตข้อปัญหาและการปฏิบัติจริงในหน่วยเลือกตั้ง

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต