อบรมวันที่2

เช้าวันที่ 24 มีนาคม 64 นายภควัต ขันทหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน. ) เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย บ้านแปลง 1 บ้านแปลง 2 และบ้านแปลง 4 โดยมี ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ประธานกกต.ท้องถิ่น ,กกต.ท้องถิ่น และนางศุภารัตน์ จิตเขตต์ ผอ.การเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแปลง 5 ทีมวิทยากรให้ความรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานปลัดอบต. ในอำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ กิจกรรมมีการให้ความรู้ประกอบการสาธิตข้อปัญหาและการปฏิบัติจริงในหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต