ดอยเต่าชาวบ้านสนใจเลือกตั้งท้องถิ่น

เช้าวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา07.30 น. ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ประธานกกต.ประจำเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อ.ดอยเต่าและคณะพร้อมด้วยนางศุภรัตน์ จิตเขตต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ ได้ออกตรวจหน่วยเลือกตั้งเพื่อดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจ จพง.ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 10 หน่วย การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เวลา 08.00 น. บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ ภายหลังกรรมการหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบเลือกตั้ง มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์จำนวนมาก
ต่อมาเวลา 11.00 น. นายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา และนายกเทศมนตรีตำบลฯ ทั้ง 2 เขต

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต