คนดอยเต่าว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ”

ดอยเต่านิวส์ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ลูกหลานคนดอยเต่าโดยกำเนิด ที่ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” 1 ใน 16 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ขอให้รักษาความดีตลอดไป. “ ครูดีไม่มีวันตาย” https://youtu.be/RU368HVl4cY

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต