ดอยเต่า1ใน4อำเภอ นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในพื้นที่ Sand Box นำร่อง 4 อำเภอ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นี้ คาดกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีได้กว่า 27,116 ล้านบาท

วันที่ 8 มิ.ย. 64 นายนวพล คันธวณิช ประธานกองทุน We love chiangmai เปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในสถานการณ์โควิด-19 และการเตรียมพื้นที่ Sand box เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  หลังดำเนินการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ให้ปลอดภัยจาก โควิด-19 แล้ว ว่า การเตรียมความพร้อมของโครงการ Charming Chiang Mai Sand Box ในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564  เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนแล้วให้มีโอกาสเดินทางเข้าพื้นที่ที่มีการกำหนดมาตรการพิเศษดูแลเฉพาะ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ก่อน 

โดยการทำ Sand Box จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 2 ระบบ ทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ และสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้ระบบ Sealed Route คือการควบคุมนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนด โดยไม่ให้ท่องเที่ยวอิสระ พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรการ SOP โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน SHA หรือ SHA PLUS ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอการมาตรฐานนี้แล้วกว่า 800 แห่ง

สำหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองเชียงใหม่นั้นจะนำร่องในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า โดยจะให้ประชากรในพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอนี้ ต้องได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Sand Box ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 และในพื้นที่อื่นๆ อีก 21 อำเภอจะต้องได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใน 15 ตุลาคม 2564 และคาดว่าในช่วง 5 เดือนสุดท้ายของปี 2564 จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 100,000 - 600,000 คน และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ได้กว่า 27,116 ล้านบาท

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต