สาธารณสุขเชียงใหม่แจ้งผลตรวจโควิด-19 ดอยเต่า

เช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 64 นายนิรันดร บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอดอยเต่า แจ้งว่าเช้าวันที่ 4 กรกฎาคม สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาตรวจโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนผู้เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงระบาดสถานที่งานศพบ้านฉิมพลี เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โกดังชั่งพืชผลการเกษตร บ้านฉิมพลี นั้น บัดนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งผลการตรวจโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งหมด 99 คน มาแล้ว ผลเป็นลบทั้งหมด ขอบคุณภาพจากปกครองดอยเต่า

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต