เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 รายมีฮอด 3 ราย

เชียงใหม่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 ราย พบที่ฮอด 3 ราย
จังหวัดเชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 ราย พบเป็นการนำเข้าจากต่างพื้นที่ ส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมหานคร เน้นย้ำผู้ขับรถรับส่งสินค้า หากเดินทางไปใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และขอความร่วมมือกักตัวอย่างจริงจัง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
วันที่ 5 ก.ค. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 17 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2564 เป็น 4,209 ราย รักษาหายแล้ว 4,110 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 73 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 62 ราย โรงพยาบาลเอกชน 11 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 42 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 23 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 7 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (4 ก.ค. 64) คัดกรองเชิงรุกที่บ้านฉิมพลี ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า และทำการตรวจ 99 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ ส่วนคลัสเตอร์ต่าง ๆ ยังคงเหลือคลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังอยู่ 2 คลัสเตอร์ ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว
.สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 ราย แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. CM 4276 เพศหญิง อายุ 1 ปี เป็นผู้สัมผัส CM 4259 ซึ่งเป็นแม่ ตรวจครั้งแรกเป็นลบ วันที่ 3 กรกฎาคม เริ่มมีอาการไอ จึงกักตัวอยู่กับยายที่บ้าน จากนั้นวันที่ 4 กรกฎาคม ได้ตรวจพบเชื้อ ทำให้คุณยายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
 2. CM 4277, 4278, 4279, 4280 เป็นครอบครัวเดียวกัน พ่อมีอาชีพขายกาแฟหน้าโรงพยาบาลสันทราย ยังหาแหล่งสัมผัสโรคไม่ได้ แต่เชื้อได้แพร่กระจายสู่ภรรยาและบุตร โดยบุตรคนเล็กอายุ 4 ขวบ เรียนอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 ราย ในชุมชน 6 ราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ ขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำกำลังทำการสอบสวน
  3.ไซต์งานก่อสร้างโรงเรียนเอกชน 3 ราย คือ CM 4281, 4284, 4292 ทั้งหมดเป็นเพศชาย โดย CM 4284 และ 4292 เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ส่วน CM 4281 เป็นผู้รับเหมาก่อนสร้าง เดินทางมาจากปทุมธานี ซึ่งทั้งหมดมีอาการในช่วงวันที่ 26-27 มิถุนายน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 4 กรกฎาคม ขณะนี้มีผู้เสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจอีกหลายคน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เฝ้าสังเกตอาการและรอการตรวจ
 3. CM 4282 เป็นหญิง อายุ 62 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ด สัมผัสกับลูกสาวที่เดินทางไปทำเลสิก ที่โรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจ โดยไม่มีอาการ รายนี้ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ แต่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย พบผลเป็นบวก 1 ราย และผลเป็นลบ 1 ราย ซึ่งผู้มีผลเป็นลบให้กักตัว และสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการให้เข้ารับการตรวจทันที
 4. CM 4283 เป็นหญิง อายุ 28 ปี บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานแผนกหอผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีไทม์ไลน์ไปในหลายสถานที่ วันที่ 2 กรกฎาคม เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก อาการไม่ดีขึ้นจึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 4 กรกฎาคม พบผลเป็นบวก ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง และสอบสวนกลุ่มเสี่ยงต่ำ
 5. CM 4285 และ CM 4286 เป็นหญิงและชาย อายุ 22 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหางดง อาชีพขับรถขนส่งสินค้า วันที่ 1-3 กรกฎาคม ได้เดินทางไปส่งของในหลายจังหวัด ทั้งกรุงเทพฯ ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก และอุตรดิตถ์ จากนั้นเดินทางกลับเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เนื่องจากมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวและเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมา อยู่ระหว่างสอบสวนกลุ่มผู้สัมผัส
 6. CM 4287 เป็นชาย อายุ 25 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลตำรวจกับมารดา ผู้ติดเชื้อรหัส CM 4270 กลับมาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 และได้กักตัวอยู่ที่บ้านตลอด ซึ่งมารดาได้เข้ารับการตรวจและพบเชื้อในวันที่ 3 กรกฎาคม จากนั้นวันที่ 4 กรกฎาคม บุตรชายจึงเข้ารับการตรวจและพบเชื้อเช่นกัน กลุ่มนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน 2 ราย ผลเป็นบวก 1 ราย และเป็นลบ 1 ราย ส่วนผู้สัมผัสบนสายการบิน VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ102 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน เวลา 10.00-11.10 น. อยู่ระหว่างการติดตามตัว
 7. CM 4288 เป็นชาย อายุ 59 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง รับราชการที่สถานีขนส่งในกรุงเทพฯ เดินทางไป-มาระหว่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่เป็นประจำ ซึ่งวันที่ 3 กรกฎาคม ได้เดินทางกลับมาเชียงใหม่ด้วยรถยนต์ส่วนตัว วันที่ 4 กรกฎาคม ทราบข่าวว่าเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการตรวจ โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน 1 ราย อยู่ระหว่างรอผล ส่วนผู้สัมผัสบนสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD7427 เวลา 10.30-11.40 น. กทม.-ชม. และ Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL511 เวลา 13.15-14.30 น. ชม.-กทม. อยู่ระหว่างการสอบสวน
 8. CM 4289, 4290, 4291 มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาชีพขนส่งสินค้าทางการเกษตร ทั้งหมดได้ร่วมสังสรรค์กับเพื่อนที่มาจากจังหวัดนครปฐม นครสวรรค์ และนครราชสีมา รวม 9 คน วันที่ 2 กรกฎาคม CM 4289 ได้เดินทางไปส่งสินค้าที่ปทุมธานี ตาก และเริ่มมีอาการ จากนั้นวันที่ 3 กรกฎาคม ทราบว่าเพื่อนที่นครปฐมติดโควิด-19 จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่อำเภอฮอด และพบผลเป็นบวก ส่วน CM 4290 และ CM 4291 เดินทางไปส่งสินค้าทางการเกษตรหลายจังหวัดเช่นกัน และได้กลับมายังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม เมื่อทราบว่าเพื่อนที่นครปฐมติดโควิด-19 จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โดยกลุ่มนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย เป็นคนในครอบครัว 7 ราย ชุมชน 3 ราย อยู่ระหว่างรอผล ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
  จากกรณีดังกล่าว จึงขอเน้นย้ำผู้ที่ขับรถรับส่งสินค้า หากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อกลับเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานเรื่องการเบิกจ่ายไปทาง สปสช. แล้ว สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรี ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือกักตัวอย่างจริงจัง หากจะออกไปส่งของขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทุกครั้ง อย่างเคร่งครัด
  //////////////////

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต