เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย เป็นการนำเข้าจากต่างจังหวัด และติดเชื้อในพื้นที่

วันที่ 6 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 26 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,235 ราย รักษาหายแล้ว 4,113 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 96 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 74 ราย โรงพยาบาลเอกชน 21 ราย และอยู่ระหว่างติดตามตัวเข้ารักษาอีก 1 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 55 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 30 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 10 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย

การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (5 ก.ค. 64) ตรวจไป 1,605 ราย พบเชื้อ 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.68 โดยอีก 1 ราย ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด ส่วนปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นเช่นเดิม คือเป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด และแพร่กระจายไปสู่ครอบครัว ชุมชน ขณะที่คลัสเตอร์ต่าง ๆ ยังคงเหลือคลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังอยู่ 2 คลัสเตอร์ และจะมีการประกาศคลัสเตอร์ใหม่อีก 1-2 คลัสเตอร์ ในวันพรุ่งนี้ (7 ก.ค. 64)

สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสแหล่งโรคในต่างจังหวัด และเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ราย คือ CM4295 ชาย อายุ 28 ปี เดินทางมาจากกรุงเทพฯ CM4296 ชาย อายุ 52 ปี เป็นพนักงานขับรถขนของ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ CM4312 หญิง อายุ 31 ปี รับจ้างทั่วไป เดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชร แต่สัมผัสผู้ติดเชื้อที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก CM4311 ชาย อายุ 34 ปี อาชีพขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้เดินทางไปหลายจังหวัด CM4313 ชาย อายุ 52 ปี เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแคมป์ก่อสร้างศูนย์ราชการ เขตหลักสี่ กทม. และ CM4315 หญิง อายุ 32 ปี อาชีพค้าขาย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เช่นเดียวกัน

อีกส่วน คือการติดเชื้อในจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.CM4299 นักศึกษาชาย อายุ 23 ปี และ CM4314 ข้าราชการหญิง อายุ 53 ปี ทั้งสองสัมผัสกับ CM4288 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 26 ราย พบผลเป็นบวก 2 ราย อีก 24 ราย อยู่ระหว่างรอผล

2.CM4297 และ CM4298 เป็นการติดเชื้อในบริษัทขนมปัง ในอำเภอสันกำแพง ซึ่งได้เดินทางไปหลายแห่ง ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 17 ราย พบผลเป็นลบ 2 ราย และรอผลอีก 15 ราย ส่วนผู้เสี่ยงต่ำคือผู้ใช้บริการและพนักงานในห้างและร้านอาหาร ให้เฝ้าสังเกตอาการ

3.CM4301, 4316, 4317, 4318 เป็นครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้สัมผัส CM4283 และแพร่เชื้อต่อไปยังครอบครัว โดยมีนักเรียนอายุ 6 ปี และ 8 ปี แต่ยังไม่มีอาการ และได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 ราย ผลเป็นบวก 3 ราย และรอผลอีก 11 ราย ส่วนเสี่ยงต่ำอยู่ระหว่างสอบสวน

4.CM4035 และ CM4036 เป็นผู้แทนบริษัทยา พบว่าเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ตรวจหาเชื้อที่กรุงเทพฯ แต่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ และไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม

5.CM4304 และ CM4307 ได้สัมผัสกับแม่และญาติที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ซึ่ง CM4307 ได้ทราบว่าญาติติดเชื้อโควิด-19 และเริ่มมีอาการจึงเข้ารับการตรวจ มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1 ราย คือแม่ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ

6.คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีผู้ติดเชื้อ 9 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ คลัสเตอร์นี้มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 7 ราย อยู่ระหว่างรอผล ส่วนคนในไซต์งาน 22 ราย พบผลเป็นบวก 9 ราย และรอผลอีก 13 ราย และมีพนักงานในโรงแรมที่พักเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ

7.คลัสเตอร์พนักงานขับรถส่งของอำเภอฮอด ซึ่งร่วมสังสรรค์กับเพื่อน 3 จังหวัดเสี่ยงสูง โดยมี 1 ราย ติดเชื้อ จึงเข้ารับการตรวจ และพบติดเชื้อในอำเภอฮอด 4 ราย ส่วนอีก 1 ราย CM4311 ไปสัมผัสกับเพื่อนที่มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้เดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลฮอด รวมมีผู้ติดเชื้อ 5 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 17 ราย ผลบวก 5 ราย ผลลบ 1 ราย และรอผลอีก 1 ราย ส่วนผู้เสี่ยงต่ำในโลตัสฮอด วันที่ 26 มิถุนายน เวลา 18.00-19.00 น. ซึ่ง CM4291 ได้เข้าไปใช้บริการนั้น ให้เฝ้าสังเกตอาการ ต้องขอความร่วมมือประชาชนร่วมใจกันรักษามาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และงดการสังสรรค์

////////////////

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต