สจ.เอ็มเป็นประธาน กต.ตร.สภ.ดอยเต่า

วันที่ 6 ก.ค.64 มีการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่ง จว.เชียงใหม่ ที่ 4 /2564 ลง 23 มิ.ย.64 เพื่อคัดเลือกประธาน และรองประธานกต.ตร.สภ.ดอยเต่า โดยมีนายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการคัดเลือก ซึ่งผลการคัดเลือก นายทนงศักดิ์ วีระ สจ.เขตอำเภอดอยเต่า ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน ฯโดยมี นายพิภพ จาเรือน นายกเทศมนตรีเทศบาลท่าเดื่อ-มืดกา และ นายเสงี่ยม ใจรินทร์ ประธานชมรมกำนัน ผญบ.อำเภอดอยเต่า ได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการตำรวจ สภ.ดอยเต่า ต่อไป

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต