ดอยเต่าเข้มจุดตรวจจุดสกัดโควิด19

เช้าวันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่าและผอ.ศปก.อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ตู้ยามฉิมพลี โดยการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง สภ.ดอยเต่า สภ.แม่กา สสอ. อสม. อปท.ทั้งนี้จุดตรวจ/จุดสกัด ตู้ยามฉิมพลี เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้อำเภอดอยเต่า บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อสังเกตอาการ
ผู้เดินทางผ่านเข้า – ออก และป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชั้นใน

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต