เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อ 29 ราย


วันที่ 7 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 29 ราย ทั้งนำเข้ามาจากต่างจังหวัด และพบการระบาดในชุมชนเป็นคลัสเตอร์และสัมผัสในครอบครัว ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,264 ราย รักษาหายแล้ว 4,124 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 114 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 83 ราย โรงพยาบาลเอกชน 28 ราย และอยู่ระหว่างติดตามตัวเข้ารักษาอีก 3 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 71 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 33 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 8 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย

การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (6 ก.ค. 64) ตรวจไป 1,386 ราย ตรวจพบเชื้อ 30 ราย มี 1 ราย ไปรักษาตัวที่ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งไม่นับเป็นผู้ติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อยังคงเหมือนเดิม คือเป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด และแพร่กระจายไปสู่ครอบครัว สถานที่ทำงาน และชุมชน หากผู้สัมผัสเป็นกลุ่มเด็กเล็กอาจทำให้แพร่กระจายเข้าสู่โรงเรียนได้ง่าย

ขณะที่คลัสเตอร์ต่าง ๆ วันนี้มีคลัสเตอร์เดิม 2 คลัสเตอร์ ยังคงมีการเฝ้าระวังอยู่ และคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก 3 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างโรงเรียนเอกชน ผู้ติดเชื้อรวม 10 ราย คลัสเตอร์คนขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอำเภอฮอด มีผู้ติดเชื้อ 8 ราย และคลัสเตอร์โรงงานขนมปัง อำเภอสันกำแพง มีผู้ติดเชื้อรวม 15 ราย ซึ่งทั้ง 3 คลัสเตอร์มีการระบาดไปสู่คนในครอบครัวแล้ว

สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29 ราย มีดังนี้
กลุ่มแรกเป็นผู้ติดเชื้อที่นำเข้ามาจากต่างจังหวัด 9 ราย เป็นพนักงานขับรถส่งของ 3 ราย ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเดินทางไปกรุงเทพฯกลับมา เช่น ไปฉีดวัคซีน ไปเยี่ยมญาติ จำนวน 4 ราย ทำงานอยู่กรุงเทพฯ แล้วเดินทางเข้ามาเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย
การสัมผัสในจังหวัดเชียงใหม่ มาจากการสัมผัสในครอบครัวคนขายชากาแฟที่อำเภอสันทราย 1 ราย อีกรายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัว Ward EID มีผู้สัมผัสเพิ่มเป็นแม่บ้าน 1 ราย ครอบครัวพนักงานบริษัทย่านสันติธรรม 1 ราย และงานศพที่อำเภอดอยเต่าอีก 1 ราย รวมเป็น 4 ราย
สำหรับการพบผู้สัมผัสในคลัสเตอร์ต่างๆ มีดังนี้

  1. คลัสเตอร์ไซดต์งานก่อสร้างโรงเรียนเอกชน มีผู้ติดเชื้อสะสม 10 ราย รายใหม่คือ CM4319 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของ CM4294
  2. คลัสเตอร์พนักงานขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตร อำเภอฮอด เดิมมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ 5 ราย จากที่รายงานไปเมื่อวานแล้วนั้น และในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 8 ราย ซึ่งเป็นคนในครอบครัวของ CM4310
  3. คลัสเตอร์โรงงานขนมปังอำเภอสันกำแพง วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต