เชียงใหม่ติดเชื้อพุ่ง48 ราย

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด

จังหวัดเชียงใหม่ แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย โดยคลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด 11 ราย ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในช่วง 2-3 วันมานี้ พบการสัมผัสเชื้อในชุมชนมากขึ้น

วันที่ 14 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 48 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,484 ราย รักษาหายแล้ว 4,174 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 276 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 88 ราย โรงพยาบาลรัฐ 109 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 78 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย และกำลังติดตามเข้ารักษา 7 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 177 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 76 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 22 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย วันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 35 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 13 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร 5 ราย ปทุมธานี 4 ราย สมุทรปราการ 3 ราย และจันทบุรี 1 ราย

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ทุกท่านรักษามาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลให้เคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง งดการเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ ล้างมือบ่อยๆ ท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องแยกกักตัวเองจากคนอื่นให้ถูกต้อง และร่วมกันฉีดวัคซีนกันให้มากเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนเชียงใหม่

//////////////

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต