เชียงใหม่โควิด 19 ยังติดเพิ่มเกินครึ่งร้อย

วันนี้พบผู้ติเชื้อเพิ่ม 76 ราย คลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก 1 คลัสเตอร์ ขณะที่คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้วันเดียวเพิ่มถึง 50 ราย

วันที่16 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 76 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,626 ราย รักษาหายแล้ว 4,179 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 415 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม รวมกับโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจที่บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 203 ราย โรงพยาบาลรัฐ 126 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 85 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 327 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 61 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 26 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย การตรวจคัดกรองในกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (15 ก.ค. 64) จุดตรวจสนามบินเชียงใหม่ ตรวจไปทั้งหมด 125 ราย ไม่พบผู้มีผลบวก สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตรวจ 6 ราย สถานีขนส่งอาเขต ตรวจ 5 ราย และรถยนต์ส่วนตัว ตรวจ 17 ราย ทั้งหมดไม่พบผู้มีผลบวก ส่วนการคัดกรองพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง บ้านกองแหะ และบ้านบวกเต๋ย ตรวจทั้งหมด 308 ราย พบผู้มีผลบวก 46 ราย ในส่วนของตลาดเมืองใหม่ ตรวจ 110 ราย ไม่พบผู้มีผลบวก โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการตรวจคัดกรองที่บ้านบวกเต๋ยและตลาดเมืองใหม่อย่างต่อเนื่อง

ส่วนคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดมี 7 คลัสเตอร์ โดยวันนี้มี 3 คลัสเตอร์ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ คือ คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 50 ราย (จากการคัดกรองเชิงรุก 46 ราย และมาตรวจที่โรงพยาบาล 4 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับคนขายผักสดที่ตลาดเมืองใหม่ 3 ราย) ส่วนคลัสเตอร์โกดังขนมปังฟาร์มเฮาส์ อำเภอสันกำแพง ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย และคลัสเตอร์ใหม่ ร้าน Relax Express Massage & Spa พบติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในกลุ่มผู้ที่รับสินค้าจากทางโกดังไปขาย จึงขอแจ้งให้ร้านค้าที่รับสินค้ากับทางโกดังฟาร์มเฮ้าส์ สาขาสันกำแพง แจ้งให้พนักงานที่รับสินค้า ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่รับสินค้าจากรถส่งวันสุดท้าย

ทั้งนี้ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกท่านรักษามาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลให้เคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง งดการเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ ล้างมือบ่อยๆ และหากท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องแยกกักตัวเองจากคนอื่นให้ถูกต้อง และร่วมกันฉีดวัคซีนกันให้มากเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนเชียงใหม่ โดยวันนี้รายละเอียดของการฉีดวัคซีน คือ ขณะนี้ผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 67 จากเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 1.2 ล้านคน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 199,221 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของเป้าหมาย และตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เมื่อผู้ที่จองคิวการฉีดจากหมอพร้อม ฉีดครบแล้ว ก็จะเริ่มเรียกคิวของก๋ำแปงเวียง และจองเป็นหน่วยงานองค์กรต่อไป “อยู่บ้าน ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อคนเชียงใหม่”

///////////

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต