มอบถุงยังชีพนักเรียนยากไร้ดอยเต่า

เช้าวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสุดาพร สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า นางณัฐกฤตา แสงสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอยเต่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอดอยเต่า สมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอดอยเต่า และสาธารณะสุขอำเภอดอยเต่า มอบชุดถุงยังชีพให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จำนวน 35 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต