ดอยเต่าระวังcovid-19 มากับคนเก็บลำไย

จอมทองคนเก็บลำไยติดโควิด-19
ผู้เข้ามารับจ้างเก็บลำไยไหนอำเภอจอมทอง ทั้งครอบครัวจำนวน 6 คน พบผู้มีผลบวก 3 คน โดย ทีมโควิด-19 ชุมชนตำบลแม่สอย สังเกตเห็นว่ามีอาการป่วยคล้ายกับโรคไข้หวัดติดต่อกันหลายคน จึงแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สอย ส่งไปตรวจหาเชื้อ โควิด 19 ที่โรงพยาบาลจอมทอง จากสถานการณ์นี้ทำให้มีกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 17 คน พยาบาลคลินิกเอกชน 1 คน และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจอมทองอีก 7 คน ต้องขอชื่นชมทีมโควิดชุมชนเป็นอย่างยิ่งที่คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนในชุมชนเป็นอย่างดี ไม่เช่นนั้นอาจจะติดมากกว่านี้ ในอำเภอดอยเต่าจากนี้ไปจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวลำไยเจ้าของสวนที่นำคนงานมาจากต่างถิ่นให้ระมัดระวังเรื่องนี้และ ศบค.ดอยเต่า ต้องมีมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในอำเภอดอยเต่าต่อไป

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต