เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก 1

เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 ขณะที่คลัสเตอร์ตำบลแม่สอย ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

วันนี้ 19 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลง ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 46 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย

ด้านการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจที่โรงเรียนศรีจอมทอง และบ้านแม่สอย จำนวน 121 ราย พบผู้มีผลพวกเพียง 4 ราย ส่วนคลัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่นั้น มี 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 124 ราย และคลัสเตอร์คนเก็บลำไย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 53 ราย อย่างไรก็ตาม ในวันนี้มีคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มมาอีก 1 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง บ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 5 ราย รวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 12 ราย ซึ่งเป็นการระบาดในกลุ่มคนงานก่อสร้างที่เป็นคนต่างด้าวและญาติใกล้ชิด และจากการที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมาก ในคลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง และกระจายเชื้อไปในหลายกลุ่ม ทั้งผู้เก็บลำไย นักเรียนโรงเรียนบ้านโรงวัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงวัว และคนในครอบครัวของเด็ก ๆ จึงขอให้ประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และขอให้ผู้ประกอบอาชีพจ้างเก็บลำไยไปติดต่อขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้ารับการตรวจ SWAB ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และเข้ารับทราบมาตรการป้องกันโรคจากสาธารณสุขอำเภอก่อนออกไปเก็บลำไยในครั้งต่อไป
///////////

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต