โรงพยาบาลดอยเต่าเลื่อนฉีดวัคซีนเข็ม 2

โรงพยาบาลดอยเต่าได้ออกประกาศแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า เข็ม 2 โดยเลื่อนขึ้นมาตามตารางที่แนบมา พี่น้องชาวดอยเต่าที่ฉีดเข็ม 1 ไปแล้ว และได้ใบนัดจากโรงพยาบาลดอยเต่าค่อยมาฉีดเข็ม 2 ขอยกเลิกวันนัดอันเดิม ให้มาฉีดวัคซีนใหม่ในวันตามประกาศของโรงพยาบาลดอยเต่า

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต