ดอยเต่าพบผู้ติดเชื้อโควิค 19 รายที่ 9

เช้าวันที่ 22 กรกฎาคม 64 นายนิรันดร บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ แจ้งว่าขณะนี้อำเภอดอยเต่าพบผู้ติดเชื้อโควิด- 19 เพิ่มอีก 1 คนเป็นรายที่ 9 เพศหญิงอายุ 45 ปี บ้านแปลง 2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยัน ตาม timeline

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต