น้ำท่วมฮอด

  • จากเพท “เฮาฮักเมืองฮอด” บ่ายวันที่ 12 ก.ย. 65 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้งดใช้เส้นทางหลักเข้า บ้านผาแตนเนื่องจากน้ำท่วมขังถนน ให้ไปใช้เส้นทาง ม.7 บ้านโค้งงามแทน จนกว่าระดับน้ำจะลดลง ขอบคุณภาพจากเฮาฮักเมืองฮอด

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต