บขส.กรุงเทพฯ-จอมทองเปิดวิ่งแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ รถโดยสารบขส.สายกรุงเทพฯ – จอมทอง จะเปิดให้บริการแล้วไป-ปิกบ้านเฮากรุงเทพฯ ราคาถูกกลับมาแล้ว เริ่มวิ่ง 2 ตุลาคม 65 ครับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต