ปิดถนนฮอด-แม่สะเรียงครึ่งวัน

หมวดการทางท่าข้าม จะปิดเส้นทาง หมายเลข 108 ฮอด-แม่สะเรียง ในวัน พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. -16.00 น.ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง

หมวดทางหลวงท่าข้าม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 แจ้งว่า เนื่องจากอิทธิพลของพายุ โนรู ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ระดับน้ำในลำห้วยแม่ลองมีปริมาณมากได้กัดเซาะคอสะพาน ถนนฮอด – แม่สะเรียง ที่ กม.89+800 อ.ฮอด ชำรุด หมวดทางหลวงท่าข้าม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1และศูนย์ฯสะพานพิจิตร จะทำการซ่อมแซมเพิ่มความยาวสะพานแบรีย์ให้ยาวขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ขอให้ผู้ที่ต้องการเดินทางบนทางหลวงหมายเลข 108 จาก อ.ฮอด เข้า อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ให้วางแผนการเดินทางด้วย ทางเลี่ยงที่แจ้งนี้รถบรรทุกขนาดใหญ่/รถเก๋ง/รถกระบะโหลดเตี้ยไม่สามารถใช้เส้นทางได้ขอความกรุณาจอดคอยสถานที่ดังนี้
สถานที่จอดรถคอยผู้ที่เดินทางขาเข้า มี ที่ว่าการ อ.ฮอด ปั๊มปตท.ฮอด
สถานที่จอดคอยผู้ที่เดินทางขาออก สำนักงานเทศบาลท่าข้าม หมวดการทางท่าข้าม โดยจะมี จนท.จาก หมวดการทางท่าข้าม อบต.หางดง ทต.ท่าข้าม อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต