ดอยเต่ามอบบ้านยากจนคนเชียงใหม่

เช้าวันที่ 6 ต.ค.2565 นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า นางณัฐกฤตา แสงสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอยเต่า คณะสงฆ์อำเภอดอยเต่า นายทนงศักดิ์ วีระ สอบ.จ.เขตดอยเต่า นายเสงี่ยม ใจรินทร์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านดอยเต่า พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอดอยเต่า, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา, องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า, องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ร่วมกิจกรรมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 อำเภอดอยเต่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้กับครอบครัวของนางสาวทองมั่น วงษ์ขำ อายุ 60 ปีบ้านเลขที่ 265 หมู่ 2 ต.มืดกา และครอบครัวของนายจู สุนตั๋น อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 118 หมู่ 3 ต. มืดกา พร้อมทั้งมอบเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ดำรงชีพต่อไป

ขอบคุณภาพ จากปกครองดอยเต่า

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต