บทเรียนจากหนองบัวลำภู

ถอดบทเรียน จาก ‘หนองบัวลำภู’ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปราบปรามยาเสพติดเต็มรูปแบบ X – Ray กลุ่มข้าราชการ หรือ จนท.รัฐที่อาจยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด และต้องตรวจเข้มคุณสมบัติผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน หากขาดคุณสมบัติเพิกถอนทันที

ดอยเต่านิวส์ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กใน จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 38 คน และผู้บาดเจ็บอย่างไม่เป็นทางการอีก 10 คน ถือเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลก ขอแสดงความห่วงใยไปยังครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบ การถอดบทเรียนเพื่อวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสะเทือนขวัญดังกรณีนี้อีก ต้องทบทวนอย่างเร่งด่วน เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด และคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนด้วย

ต้องปราบปรามยาเสพติด อย่างจริงจัง Re X – Ray กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด เพื่อลด Demand และ Supply ของยาเสพติด พร้อมทั้งนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และเพิ่มความเข้มข้นการตรวจตรา ตั้งด่านชุมชน เพื่อตรวจสารเสพติด ตรวจสอบความเสี่ยงจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ติดกล้อง CCTV การจัดเวรยามคัดกรองบุคคลเข้ามาในสถานที่หรือความปลอดภัยอื่น ๆ

นอกจากนี้ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนด้วย หากพบว่า ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติให้ดำเนินการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นทันที ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต