ดอยเต่าเข้มX-rayยาเสพติดทุกพื้นที่

เช้าวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า (ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า)
เป็นประธานการประชุม ศป.ปส.อ.ดอยเต่า และโต๊ะข่าวความมั่นคง ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ร่วมกับ พ.ต.อ.พงษ์ธรรศ เจริญปรีชญาพงษ์ ผกก.สภ.ดอยเต่า , นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ ปลัดอาวุโสอำเภอดอยเต่า , พ.ต.ท.บุญญานุภาพ ไชยมาลา รอง ผกก.ป.สภ.ดอยเต่า , พ.ต.ต.ธนาเดช ปฏิโยเก สว.อก.สภ.ดอยเต่า , นายจำนง บุญศรี สสอ.ดอยเต่า , หัวหน้าส่วนราชการ , ฝ่ายปกครอง และข้าราชการตำรวจประจำหมู่บ้าน ร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายอำเภอดอยเต่า กล่าวว่า เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนด้านยาเสพติดของรัฐบาลจึงได้จัดการประชุมซึ่งสาระสำคัญในการประชุมประกอบไปด้วย
1) การกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ที่ เป็นปัญหาหลัก (Pain Point) เร่งการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ การฟื้นฟูสภาพทางสังคมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และกำชับฝ่ายปกครองให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน สังเกต เฝ้าระวังอาการผิดปกติทางจิตของคนในหมู่บ้าน
2) เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานยาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการสร้างการรับรู้ การป้องกันยาเสพติด การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การบำบัดรักษายาเสพติด การฟื้นฟูสภาพทางสังคม
3) การเร่งรัดค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re X-ray)
4) การดำเนินการเพื่อรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565
5) การรายงานข่าว เหตุการณ์สำคัญในระดับพื้นที่เพื่อเตรียมการรับมือและต่อต้านการข่าว

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต