บวงสรวงพระแม่คงคา

เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการ
ทำพิธีบวงสรวงเจ้าแม่คงคาและเจ้าที่สิ่งศักดิ์ ตามฮีตฮอย วัฒนธรรมประเพณี ข้างศาลาสงฆ์บริเวณท่าศูนย์ทะเลสาบดอยเต่า หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่จะ จัดงานลอยกระทงตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีพระครูสันตจิตตาภิรัต เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า ทำพิธีกรรม มีนายเสงี่ยม ใจรินทร์กำนันตำบลมืดกาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านดอยเต่า นายอนุรักษ์ก๋องโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า นายพิภพ จาเรือน นายกเทศมนตรีเทศบาลท่าเดื่อ-มืดกา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงาน เป็นการบวงสรวงพระแม่คงคาและเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้งานลอยกระทงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต