มวยทะเลดอยเต่าสุดมัน

บ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการแข่งขันชกมวยทะเล บริเวณทะเลสาบดอยเต่า หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรม หนึ่ง ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายทนงศักดิ์วีระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขตดอยเต่า นายเสงี่ยม ใจรินทร์กำนันตำบลมืดกาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ช่วงเช้ามีการประกวดกระทงเล็ก การแข่งขันว่าวโฮม การแข่งขันเรือพายหัวใบ้ท้ายบอด ส่วนภาคบ่ายมีการแข่งขันชกมวยทะเล ซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่สวยงามมากบริเวณทะเลสาบดอยเต่า ผลการแข่งขัน เรือพาย หัวใบ้ ท้ายบอด ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมสองพี่น้องบ้านห้วยส้ม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเอกไฟฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อบต.บงตัน การแข่งขันมวยทะเลหญิง ชนะเลิศเทศบาลท่าเดื่อ รองชนะเลิศอันดับ 1 อบต.บงตัน รองชนะเลิศอันดับ 2 อบต.บ้านแอ่น ชมเชย อบต.ท่าเดื่อ

 0

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต