อบต.ดอยเต่าทำMOUสพป.ชม.5พัฒนาการศึกษา

เช้าวันที่ 2 ธันวาคม 65 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.ชม.5 ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับ นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ต.หางดง อ. ฮอด จ.เชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่โรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ดอยเต่า อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.เทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป. ชม.5 นายจรูญโรจน์ สุทธะนะ ปลัดอบต.ดอยเต่า นายพญานัน ปันต๊ะ ประธานสภาอบต.ดอยเต่า และดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาดอยเต่า ร่วมเป็นพยาน นายกอบต.ดอยเต่า เผยว่า อบต. ดอยเต่าได้มีการประชุมประชาพิจารณ์ และการลงประชามติของชาวบ้านสันติสุข ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุในโรงเรียนสันติสุขเพื่อพัฒนาพื้นที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและนักเรียน โดยชาวบ้านสันติสุข ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสันติสุข เห็นชอบด้วย จึงได้ดำเนินการทำ MOU กับ สพป.ชม.5 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ดังกล่าวโดย ลำดับแรกจะเริ่มก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเอนกประสงค์บริเวณด้านหน้า และด้านข้างที่ทำการ อบต.ดอยเต่าก่อน ต่อไปก็จะเป็นการปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐานและ ทาสีรั้วโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าให้สวยงาม ซึ่งทั้งหมดมีงบประมาณที่พร้อมดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 นี้

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต