จิตอาสาพระราชทานดอยเต่าพัฒนาทะเลสาบ

เช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้ นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะทะเลสาบดอยเต่า เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน้างานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน อสม. จิตอาสาพระราชทานอำเภอดอยเต่า จำนวน 300 คน ร่วมกันพัฒนาทะเลสาบดอยเต่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชมหมู่บ้านเก่าก่อนน้ำท่วมทะเลสาบดอยเต่าหลังน้ำลดลง บริเวณสวนสาธารณะลานอเนกประสงค์และทางลงทะเลสาบดอยเต่า หมู่2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต