อุตสาหกรรมจังหวัดเดินหน้าทำเหมืองแร่ที่ดอยเต่า

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ติดประกาศเรื่องขอประทานบัตรทำเหมืองแร่เนื้อที่ 163 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวาในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามโดยนายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
พี่น้องชาวดอยเต่าที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้ รวมถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วย ให้ทำคำร้องพร้อมหลักฐานยื่นต่ออุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายใน 30 วัน วันสุดท้ายคือวันที่ 8 มกราคม 2566 นี้

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต