ชาวดอยเต่ายื่นคัดค้านสัมปทานเหมืองแร่

ชาวดอยเต่ายื่นคัดค้านและขอยกเลิกการประทานบัตรเหมืองแร่

ชาวดอยเต่ายื่นคัดค้านและขอยกเลิกการประทานบัตรเหมืองแร่ เช้าวันที่ 20 ธ.ค.2565 นายทองสุข ไชยชนะ นายกอบต.โปงทุ่ง นายทนง แดงบุญ กำนันตำบลโป่งทุ่งรองนายกอบต. โป่งทุ่ง ส.อบต.โปงทุ่ง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ถึงหมู่ 11 ตำบลโป่งทุ่ง นำตัวแทนชาวบ้าน ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ยื่นหนังสือคัดค้านและยกเลิกสัมประทานบัตรเหมืองแร่ ต่ออุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านและยกเลิกประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่ตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่า กำนันตำบลโป่งทุ่งกล่าวว่า การมายื่นหนังสือครั้งนี้ เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพราะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำ ลำห้วยสาขา ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ตูบและ ทะเลสาบดอยเต่า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนทั้ง 4 ตำบลคือตำบลโป่งทุ่ง ตำบลดอยเต่า ตำบลมืดกาและตำบลท่าเดื่อ มีประชาชนจำนวน 20,000 คน 31 หมู่บ้าน รวมไปถึงน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและสัตว์เลี้ยง อันมีสาเหตุมาจากมลสารที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตแร่ รวมทั้งมลพิษที่เกิดจากศาลเคมีที่ใช้ ในกระบวนการแยกแร่ ซึ่งมลพิษเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในหลายรูปแบบ กระบวนการทำเหมืองแร่นอกจากเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นแล้วยังเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบเหมืองด้วย ดังนั้นประชาชนชาวดอยเต่าจึงขอคัดค้าน ยกเลิกการประทานบัตรเมืองแร่ ดังกล่าว นายพิชิต สุทธิปภากุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวได้ทับลำห้วย แม่บวน,ภูไม้ตอง และไหลลงสู่ ห้วยแม่ตูบ ลงอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ จากอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ระบายลงสู่ทะเลสาบดอยเต่า ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ใช้น้ำการเกษตรทั้ง 4 ตำบลรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอดอยเต่าคือทะเลสาบดอยเต่า จะได้รับผลกระทบด้วย

 0 คอมเมนท์


 ข้อมูลการเข้าใช้

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต