ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน บ้านหล่ายแก้วดอยเต่า

ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้านบ้านหล่ายแก้ว บ่ายวันที่ 27 ธ.ค.65 นายคมเดช อัยย์ตระกูล นายก อบต.บงตัน กล่าวว่าวันนี้บ้านหล่ายแก้ว ต. บงตัน อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงได้ทำพิธีกรรมเลี้ยงผีเสื้อบ้าน บวงสรวงดวงวิญญาณ ด้วยการฆ่าไก่ – แกงกิน โดยผู้ทำพิธีคือตั้งข้าวของหมู่บ้าน สำหรับบ้านหล่ายแก้วมีทั้งหมด 289 ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนจะนำไก่มาครัวเรือนละ1ตัว เหล้าขาวขวดเล็ก 1 ขวดเพื่อทำพิธี นายกอบต.บงตัน กล่าวต่ไปว่า ไก่ที่จะนํามา เลี้ยงผีต้องเป็นไก่ที่หัวหรือหงอนมีสีดําหรือสีขาว ห้ามใช้ไก่ที่หัวหรือหงอนที่มีสี เขียวช้ำเพราะเชื่อว่าเอาของไม่ดีบูดเน่าตามสีของไก่มาทําเซ่นไหว้ผี ผีจะบันดาลให้พืชผลในการปลูกเน่าเสีย ผลผลิตไม่ดี อีกประการหนึ่งคือการใช้สุรามาประกอบพิธี สุรานอกจากเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันของชาวกะเหรี่ยงแล้ว ยังเป็นสิ่งของที่ถูกนํามาใช้ ในพิธีกรรมต่าง ๆ เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าสุราเป็นของที่ชื่นชอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงผีต่าง ๆ ชาวกะเหรี่ยงมักจะนิยมนําสุราใช้ในพิธีกรรมการเลี้ยงผี เพื่อถวายและบูชาผี ท่ีปกป้องคุ้มครองชาวกะเหรี่ยง นอกจากนี้สุราสามารถทําให้เกิดพลังทางจิต และ เป็นตัวกระตุ้นให้มีสภาวะทางจิตที่เหนือสามัญ เพื่อเป็นช่องทางที่ติดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมเลี้ยงผีด้วย นายกอบต.บงตันกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากทุกหลังคาเรือนนำไก่มารวมกันพร้อมแล้วชาวบ้านจะแบ่งหน้าที่กัน เชือดไก่ ต้มไก่ สุกแล้วนำไก่มายำรวมกัน แล้วแบ่งใส่ถ้วยกินคนละถ้วย หลังกินเสร็จก็ตักใส่ถ้วยไปฝากคนที่บ้านที่ไม่ได้มา เพราะการทำพิธีเลี้ยงผีเสื้อบ้านนี้มาเฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่ให้เข้าร่วมพิธี

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต