ดอยเต่าเปิดศูนย์อำนวยการและลดอุบัติเหตุบนถนน

เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ส่งท้ายปี ส่งความห่วงใย เดินทางปลอดภัยทุกพื้นที่ บริเวณจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่า วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงษ์ธรรศ เจริญปรีชญาพงษ์ ผกก.สภ.ดอยเต่า , พ.ต.ท.บุญญานุภาพ ไชยมาลา รอง ผกก.ป.สภ.ดอยเต่า , พ.ต.ท.ณรงค์ มิคะมาศ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ดอยเต่า , พ.ต.ท.ภาวิน ขาวหล้า รอง ผกก.สส.สภ.ดอยเต่า , พ.ต.ท.อรุณ กันอัศวะ สวป.สภ.ดอยเต่า , หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอยเต่า และประชาชนจิตอาสา ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ ตู้เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงต้องมีการกำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเป็นพิเศษ โดยเริ่มกำหนดช่วงเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 และช่วงหลังการรณรงค์ วันที่ 5 – 11 มกราคม 2566 ภายใต้มาตรการหลัก 5 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ, การลดปัจจัยเสี่ยงของถนนและสภาพแวดล้อม, การลดปัจจัยเสี่ยงของยานพาหนะ, ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ

จุดบริการดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ, เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร อีกทั้งบริการแนะนำเส้นทาง และชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยหวังที่จะให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน และร่วมสร้างบรรยากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องประชาชน

สำหรับปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ให้ได้น้อยลงร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยกำหนดมาตรการพิเศษ คือติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ กรวยยาง บริเวณจุดเสี่ยง เพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระวัง การดำเนินการเข้มข้นในอำเภอเสี่ยง จัดทำมาตรการชุมชน วิเคราะห์สถานการแยกเป็นรายตำบล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้วยนวัตกรรม ด้วยกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย และผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่เฉลิมฉลอง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตั้งจุดบริการ จุดอำนวยความสะดวก และจุดพักรถให้ประชาชน นอกจากนี้เน้นย้ำในด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ สร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต