อินทนนท์นำร่องอุทยานฯจำหน่ายบัตร ระบบ E-ticket พ.ศ.2566 100%

เช้า วันที่ 4 ม.ค 2566 นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ดอยอินทนนท์อุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิเช้านี้ที่ยอดดอยวัดได้ 7 องศา ที่กิ่วแม่ปานวัดได้ 6 องศา จุดที่ทำการวัดได้ 11 องศา แต่นักท่องเที่ยวยังคงคึกคัก นักท่องเที่ยวยังคงได้สัมผัสอากาศหนาว ชมแสงอาทิตย์ยามเช้า ทะเลหมอกตัดกับแสงอาทิตย์ ชมธรรมชาติ น้ำตกในเขตอุทยาน

อย่างไรก็ตามทางอินทนนท์เตรียมนำร่องอุทยานฯจำหน่ายบัตรค่าบริการ ระบบ E-ticket พ.ศ.2566 100% โดยกำหนดวันเริ่มใช้ระบบนี้ 7 ม.ค.2566 เป็นต้นไป
นักท่องเที่ยว จองผ่าน App.QueQ และชำระเงิน ตั้งแต่ 1 ม.ค.2566 เป็นต้นไป

   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการจองบัตรค่าบริการล่วงหน้าและเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต/เดบิต หรือชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด โดยเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในอุทยานแห่งชาติได้ทันที

อุทยานฯจำกัดนักท่องเที่ยว 3 ช่วงเวลาไม่เกิน 9,900 คน/วัน

นักท่องเที่ยวจองผ่านApp.QueQ และชำระค่าบริการเข้าอุทยานฯล่วงหน้า 70% สามารถดำเนินการจองและชำระค่าบริการล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง
Walk in 30% ดำเนินการจองผ่านApp. QueQ เช่นเดียวกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดำเนินการจองและชำระค่าบริการได้ด้วยตัวเอง ก่อนเข้าจุดตรวจสอบบัตรเข้าอุทยานฯในวันเข้าท่องเที่ยวในอุทยานฯ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต