ชาวดอยเต่ารวมตัวยื่นหนังสือทวงถามเหมืองแร่

กรณีกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีประกาศเรื่องขอประทานบัตรทำเหมืองแร่แบไรท์ในพื้นที่ หมู่8และหมู่9 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ รวมพื้นที่กว่า 320 ไร่ โดยบริษัทเอกชนรายหนึ่ง และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม2565 ที่ผ่านมาชาวบ้านได้รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้าน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านนายอำเภอดอยเต่า

เช้าวันที่ 11 ม.ค.2566 นายทนง แดงบุญ กำนันตำบล โปงทุ่ง , นายทองสุข ชัยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทุ่ง นายพิชิต สุทธิประภากุล ผู้ใหญ่บ้านแม่บวนเหนือ นายธีรพงศ์ ดวงจันทร์ กำนันตำบลท่าเดื่อ คณะสงฆ์อำเภอดอยเต่า เด็กนักเรียน และชาวบ้าน ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ได้รวมตัวกันที่สนามหน้าที่ทำการอบต. โป่งทุ่ง เพื่อทวงถามความคืบหน้าโดยมีนายสิทธิชัย ตรีศิลป์สัตย์ ปลัดอาวุโสอำเภอดอยเต่าเป็นตัวแทนนายอำเภอดอยเต่า มาชี้แจงผลการดำเนินงานว่าตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีคำตอบชาวบ้านภายใน 15 วัน นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ยื่นหนังสือต่อนายปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์และรับฟังปัญหาชาวบ้านอีกด้วยโดยมีชาวบ้านมาร่วมประมาณ 300 กว่าคน

ชาวบ้านในพื้นที่ให้เหตุผลว่า เกรงจะส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต ประชาชน ประมาณ 20,000คน ในพื้นที่ 4 ตำบล ในอำเภอดอยเต่าในอนาคต

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต