เทศบาลตำบลสันกำแพงศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการอบต.ดอยเต่าบ

เช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่เทศบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า และโคกหนองนาวิทยา โดยมีนายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า และดร.วิทยาพัฒนเมธาดา เจ้าของโคกหนองนาวิทยาให้การต้อนรับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต