การปฏิบัติตัวรับมือภาวะฝุ่นควันร้าย PM 2.5

การปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับภาวะฝุ่นควันร้ายต่อดวงตาอันน่าถนอมของเรา

1.งดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

2.ใส่แว่นตาหรือแว่นกันแดดเพื่อช่วยป้องกันได้บางส่วน
3.ล้างตาด้วยน้ำสะอาด
4.หยอดน้ำตาเทียม ลดการระคายเคือง
5.หากตาแดงไม่ดีขึ้นหรือมีขี้ตา ควรรีบพบจักษุแพทย์

ขอบคุณ ที่มาของข้อมูล ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต