วัดบ้านช่างยกยอดฉัตร และบรรจุหัวใจพระธาตุวิหารแก้วศิลาลอย

เช้าวันที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา วัดบ้านชั่ง ตำบลท่าเดื่ออำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธียกยอดฉัตร และบรรจุหัวใจพระธาตุวิหารแก้วศิลาลอย ซึ่งเป็นวัดของศรัทธา 4 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ทก บ้านดงมะนะ บ้านแปลง 3 และบ้านแปลง 8 โดยมีพระครูสันตจิตตาภิรัต เจ้าอาวาสวัดประถมการาม เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า เป็นประธาน พระครูบริรักษ์บรมธาตุ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง และพระอธิการพันธ์ ผาสุโก เจ้าอาวาสวัดบ้านชั่งเป็นผู้ทำพิธีโดยมีศรัทธาญาติโยมเข้าร่วมพิธีกรรมหลายพันคน ทุกคนที่ไปร่วมงานย่อมได้บุญ ได้ด้วยวิธีไหนลองฟังดูคนโบราณ เชื่อว่า “ไปงานวัด ต้องกินข้าวในงานวัด เป็นการกินบุญเพิ่มพูนราศี ดึงโชคดีเข้าตัวเอง” หมายความว่าหลังจากร่วมงานบุญที่วัดแล้ว ต้องกินข้าวในบริเวณงานวัดให้ได้ เพราะ บุญจะช่วยเพิ่มพูนราศี ล้างจัญไรภายในกาย เปิดรับโชคลาภ ท่านใดไปแล้วกินข้าวในวัดบ้านชั่ง มีโชคแน่นอน

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต