ดอยเต่าอบรมช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

เช้าวันที่ 9 มีนาคม 66 นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเปิด นายอำเภอดอยเต่า กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอยเต่า (ศป.ปส.อ.ดอยเต่า) ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร 15 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 23 มีนาคม 2566 จำนวน 1 รุ่น เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน โดยมีทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลดอยเต่า สาธารณสุขอำเภอดอยเต่า สภ. ดอยเต่า สภ.มืดกา และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมมีการฟื้นฟู ร่างกายและจิตใจ และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หลังจากออกจากค่ายจะได้ไม่หันไปหายาเสพติดอีก

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต